BĂSESCU PERSONA NON GRATA

Despre faptul că Băsescu este un personaj cercetat penal în Romînia, am mai scris, ( http://novac.md/dva-ugolovnika-odna-partija/ ) despre faptul că este un personaj care tulbură apele în politica moldovenească la fel am scris, dar astăzi voi scrie despre legislația Republicii Moldova încălcată de Băsescu, dar și derspre legislația Romîniei.
*****

Faptul că Traian Băsescu are apucături de a se amesteca în treburile interne ale unui stat independent și suveran, de a se băga cu deasila ca musca ceea, o puteți vedea și în materialul video de mai jos, unde doi politicieni importanți din Franța și Italia, Sarcozy și Berlusconi, îl trimit pe Băsescu la origini și au arătat direct că Băsescu e cam țicnit la cap. Poftim materialul video mai jos.

*****
Ia Acum să vedem ce spune legea supremă, atît a Republicii Moldova, cît și a Romîniei….
Constituția Republicii Moldova
Articolul 1
Statul Republica Moldova

(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Articolul 32
Libertatea opiniei şi a exprimării

(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.
*****

Prin urmare, este clar că Traian Băsescu încalcă grav legea supremă a Republicii Moldova, însă pe lîngă toate mai încalcă legea securității statului nr. 618.
Articolul 1. Securitatea statului
Securitatea statului este parte integrantă a securităţii naţionale.
Prin securitatea statului se înţelege protecţia suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activităţii informative şi subversive a serviciilor speciale şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.
*****

Este de menționaț și faptul că legislația Romîniei la fel interzice ceea ce face Băsescu pe teritoriul Republicii Moldova.
Astefel, Constituția Romîniei dar și legea privind siguranța națională a Romîniei la fel interzic acțiunile pe care Băsescu le desfășoară pe teritoriul țării noastre.

  Constituția Romîniei
Articolul 30
Libertatea de exprimare
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

                                Legea nr.51 din 1991 privind siguranța națională a Romîniei

Articolul 3 Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele:
h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.

Prin urmare, după cum am mai spus, tot cee ace face Traian Băsescu pe teritoriul Republicii Moldova, este în afara cîmpului legal, de aici și se subînțelege că acțiunile distructive ale lui Băsescu sînt parte a unui scenariu bine determinat și pus în aplicare în cîrdășie cu actuala guvernare.
*****
Domnule Președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, este bine că ați retras cetățenia lui Băsescu, dar cred că a venit timpul ca Traian Băsescu să fie declarant PERSONA NON GRATA pe teritoriul Republicii Moldova.

Se pare că actuala guvernare a stins lumina peste tot și se prefac că nu se întîmplă nimic, se prefac că nu îl observă pe Băsescu și cee ace face el.
Toate lămpile s-au stins la SIS, MAI, Biroul Migrație și Azil, Procuratura Generală etc.
*****.
p.s.      Au stins lumina peste tot, deoarece prin  întuneric își rezolvă întrebările și schemele întunecate.
De la selsovet în sus, toate lămpile s-au stins…

 

Facebook Comments