Ну вы, блин, даёте!

Curtea NEconstitutională a avizat inițiativa unui grup de deputați de a introduce în Legea Supremă noțiunea de „orientare europeană a țării”.

Constituția Republicii Moldova

Articolul 5
Democraţia şi pluralismul politic

(1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.
(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.

Totuși se pare că actuala guvernare vrea să demonstreze tuturor, că noi moldovenii sîntem mai catolici decît Papa de la Roma, mai romîni decît romînii iar acum vrem să demonstrăm tuturor că sîntem cei mai europeni din cei care sînt europeni.

În articolul 5 din Constituție, este stipulat expres că nici o ideologie nu poate fi instituită drept ideologie de stat, iar ceea ce doresc a face cei de la guvernare, nu este altceva decît instaurarea și oficializarea dictaturii și a totalitarismului.
Aici apare întrebarea logică… Dar cum rămîne cu pluralismul de opinie ? Ce o să fie cu acele formațiuni politice ori persoane care au o altă viziune politică referitor la vectorul țării ?
Ce fel de sancțiuni vor urma dacă nu vom respecta aceste prevederi impuse abuziv în Constituție ?

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

ARTICOLUL 10 Libertatea de exprimare

  1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.
  2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Acum, inițiativa poate fi înregistrată și examinată în Parlament. Pentru ca Legea Supremă să fie modificată, este nevoie de votul a 67 de deputați.

Prin urmare, Constituția Republicii Moldova și Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, ne indică foarte clar că o asemenea modificare a Constituției, nu doar că este una inoportună, dar și lipsită de suport și sens juridic.

Țin să amintesc, că anume cu drapelul UE în mînă și pe fațadele tuturor instituțiilor de drept din țară, a fost furat un milliard din sistemul bancar din Republica Moldova, iar unii semnatari a prezentei sesizări cum ar fi Iurie Leancă a fost părtaș fiind prim-ministru în funcție.

Este clar că actuala guvernare recurge la diferite modificări, una mai neghioabă ca alta, doar ca să fie pe plac curatorilor din Europa și de peste ocean.

p.s. Ну вы, блин, даёте !

Facebook Comments