SBU vs ROMÎNIA MARE – СБУ против ВЕЛИКОЙ РУМЫНИИ

Articolul este scris și în limba rusă. Статья написана ниже и на русском языке.

Eu de mai multe ori am scris că Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova doarme, ori cel puțin se face că doarme.
Am scris și despre cum lucrează serviciile secrete din Ucraina în comparație cu serviciile secrete din Republica Moldova, poftim și link-ul http://novac.md/sis-doarme-sbu-lucreaza-sib-spit-sbu-rabotaet/ .

Am scris despre pericolele unioniștilor, despre acțiunile lor distructive pe teritoriul țării noastre și despre acordul tacit al guvernării, adică a celor de la PD, poftim și link-ul http://novac.md/unionistii-protejati-de-partidul-de-guvernare-unionist-deci-pd-ist/ .

Am scris și am vorbit și despre acțiunile antistatale ale Consulului general al Romîniei la Bălți, aici puteți vedea și link-ul http://novac.md/actiunile-antistatale-ale-consulului-general-la-balti-dejatelnost-po-podryvu-gosudarstvennosti-respubliki-moldova-generalnym-konsulom-rumynii-v-belcah/ .

Am sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova și Serviciul de Informații și Securitate cu privire la acțiunile subversive ale unor elemente care doresc lichidarea acestui stat, uite și link-ul http://novac.md/sesizare-catre-serviciul-de-informatii-si-securitate-si-procuratura-generala/ .

Am scris și despre propaganda romînească și despre cîți bani pompează anual vecinii noștri de peste Prut pentru a ne distruge țara, cîți bani și pentru ce sînt cheltuite milioanele de propaganda a “fraților romîni” , http://novac.md/propaganda-romineasca-si-profesia-de-romin/ .

Am scris și multe altele, însă azi voi vorbi despre operațiunea serviciilor secrete ucrainene și cît de promt acționează ei cînd vine vorba despre integritatea lor teritorială și pericolul care vine din partea ONG-urilor de propaganda din Romînia.

Astăzi, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a emis un comunicat de presă, https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4907#.rzfKROpY.dpbs  prin care comunică că astăzi cei de la SBU au descins la sediul unui ONG romînești din Cernăuți care este bănuită de răspîndirea  literaturii și a hărților  “Romîniei Mari”.

Cei de la SBU au acționat drept urmare a dosarului penal pornit în baza art 110 al Codului Penal al Ucrainei.

Serviciile secrete din statul vecin, au constatat că hărțile au fost imprimate pentru promovarea aniversării în Ucraina a 100 de ani de la crearea Romîniei Mari.

De asemenea, anchetatorii au constatat că membrii ONG-ului au distribuit literatură în care se face apel la restabilirea „adevărului istoric”, prin anularea unor documente internaționale (pactul Ribbentrop-Molotov) și readucerea Bucovinei de Nord, Basarabiei de Nord și Basarabiei de Sud în componența Romîniei de astăzi.

Se pare că vecinii noștri romîni au pretenții teritoriale nu doar la Republica Moldova, dar au pretenții teritoriale și față de Ucraina, care este o gravă încălcare a tratatelor internaționale, inclusive cel de la Helsinki.

p.s. Dar ai noștri dorm, dorm deoarece așa ordin au primit… Pînă se trezesc, putem pierde și țara.

Я уже много раз писал о том, что Служба Информации и Безопасности Республики Молдова спит, или по крайней мере притворяется что спит.
Писал и про то, как работают секретные службы Украины в сравнении с секретными службами Республики Молдовы, пожалуйста и ссылка: http://novac.md/sis-doarme-sbu-lucreaza-sib-spit-sbu-rabotaet/ .

Писал об опасности унионистов, про их подрывные действия на территории нашей страны и про молчаливое согласие властей, представителей ПДМ, пожалуйста и ссылка: http://novac.md/unionistii-protejati-de-partidul-de-guvernare-unionist-deci-pd-ist/ .

Писал и говорил и про антигосударственные действия генерального Консула Румынии в Бельцах, здесь можете увидеть и ссылку: http://novac.md/actiunile-antistatale-ale-consulului-general-la-balti-dejatelnost-po-podryvu-gosudarstvennosti-respubliki-moldova-generalnym-konsulom-rumynii-v-belcah/ .

Я проинформировал Генеральную Прокуратуру Республики Молдова и Службу Информации и Безопасности о подрывных действиях некоторых элементов, которые хотят ликвидации этой страны, смотри и ссылку: http://novac.md/sesizare-catre-serviciul-de-informatii-si-securitate-si-procuratura-generala/ .

Писал и про румынскую пропаганду и сколько денег ежегодно вбрасывается нашими соседями из-за Прута на уничтожение нашей страны, сколько денег и на что расходуются миллионы на пропаганды «братьями румынами», http://novac.md/propaganda-romineasca-si-profesia-de-romin/ .

Писал и многое другое, но сегодня буду говорить о операции украинских секретных служб и как оперативно они действуют, когда идет речь про их территориальную целостность и опасность идущей со стороны пропагандистских НПО из Румынии.

Сегодня, Служба Безопасности Украины опубликовало пресс-релиз, https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4907#.rzfKROpY.dpbs , которым сообщает, что сегодня СБУ провела обыск в офисе румынского НПО в Черновцах, которое обвиняется в распространении литературы и карт «Великой Румынии».

СБУ действовало в рамках уголовного дела, возбужденного на основании статьи 110 Уголовного Кодекса Украины.
Секретные службы соседней страны констатировали, что карты были распечатаны для продвижения празднования в Украине 100-летия создания Великой Румынии.
Также, правоохранители констатировали, что члены НПО распространяли литературу в которой есть призыв к восстановлению «исторической правды», через аннулирование некоторых международных документов (пакта Риббентропа-Молотова) и возврату Северной Буковины и Южной Бессарабии в состав нынешней Румынии.

Кажется, что наши соседи румыны имеют территориальные претензии не только к Республике Молдова, но и имеют территориальные претензии в адрес Украины, что является серьезным нарушением международных договоров, включая подписанных в Хельсинки.

p.s. Но наши спят, спят, потому что такой приказ получили… Пока проснуться, страну потеряем.

Facebook Comments